Bedieninge

 
 

DOOP-REGISTRASIE

kerksondermure help jou graag met die voorbereidingsproses om die doop te verstaan en dan ook hierdie wonderlike aksie uit te voer.

Doop Inligting

Doopregistrasievorm.pdf

Doopdienste 2016

Kontak persoon:

Elize van Staden
012 663 2003 x215

evanstaden@ksm.co.za 

"Kerksondermure het my gehelp om my voete te vind en Jesus te ontmoet - ewig dankbaar!"

Hannelie Kruger, Midstream

Belangrike Inligting

  • Preekrooster

  • Nuwe Lidmate

  • Vakante poste

kerksondermure het opwindende, boeiende en geleerde sprekers wat telkens nuwe lewe in die gemeente in spreek met 'n fondasievaste Woord-gefundeerde grondslag.

Kalender inligting ook hier beskikbaar.

Lees verder

Baie welkom by kerksondermure se nuwelidmaat blad. U belangstelling om deel te wees van ons geloofsfamilie word opreg waardeer.

Registrasie

Besoek die blad op 'n gereelde basis vir beskikbare vakatures by kerksondermure.

Koödineerder Inligtingstegnologie

Gevorderde kennis van netwerke en servers.

Kliënt ondersteuningsvaardighede.

Organisatoriese-en koördineringsvaardighede.

Aansoeke tesame met CV kan gerig word aan mmuller@ksm.co.za

Navrae: Miriam Muller  - 012 663 2003

Sluitingsdatum: 11 Desember 2015

Aansoekvorm

 
 

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het hy vir ons ‘n ander naam gegee – kerksondermure. ‘n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Publieke Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algeme navrae
012 663 2003
info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede 

kerksondermure
ABSA Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing:  naam en waarvoor

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180

Jy is hier: Home