Bedieninge

Doopdienste

Doopdienste 2018

  Hippolaan Midstream
4 Februarie 12:00 
08:00 & 10:00
4 Maart 12:00 08:00 & 10:00
8 April 08:00, 10:00 (reeds vol) & 12:00 08:00, 10:00 & 12:00
6 Mei 08:00, 10:00 (reeds vol) & 12:00  08:00, 10:00 & 12:00
3 Junie 12:00 08:00 & 10:00
1 Julie 12:00 08:00 & 10:00
5 Augustus 12:00 08:00 & 10:00 
2 September  12:00 08:00 & 10:00 
7 Oktober 08:00, 10:00 (reeds vol) & 12:00  08:00, 10:00 & 12:00 
4 November 12:00 08:00 & 10:00
2 Desember 08:00, 10:00 & 12:00 08:00, 10:00 & 12:00

Neem kennis:  Beperkings op doopgetalle

Hippolaan - 12 per erediens (slegs by 12:00 diens)
Midstream - 10 per erediens (slegs by 12:00 diens)
Slegs 6 per gewone erediens

Indien julle van ʼn eie leraar gebruik maak moet julle asseblief reël dat julle leraar eers kontak maak met Prof. Adrio König - 082 338 3129
Prof König is die oorhoofse koördineerder van alle doopaangeleenthede in kerksondermure.

Belangrike Inligting

  • Preekrooster

  • Nuwe Lidmate

  • DOOP-REGISTRASIE

  • Vakante poste

Kliek hier om na die nuutste
preekrooster vir die maand
te kyk.

Baie welkom by kerksondermure se nuwelidmaat blad. U belangstelling om deel te wees van ons geloofsfamilie word opreg waardeer.

Registrasie

kerksondermure help jou graag met die voorbereidingsproses om die doop te verstaan en dan ook hierdie wonderlike aksie uit te voer.

Doop Inligting

Doopregistrasievorm

Doopvoorbereidingskursusse vir 2018

Doopdienste 2018

 

Kontak persoon:
Belinda Ackermann
012 663 2003 x209
lidmaatadmin@ksm.co.za 

Besoek die blad op 'n gereelde basis vir beskikbare vakatures by kerksondermure.

Publikasies

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180

Jy is hier: Tuis Doop Doopdienste