Gebedsbediening

Gebedsbediening2

Gebed vorm 'n sentrale deel van die uitlewing van Jesus se hartklop.

Jesus het ons die ritme kom leer van:
- Omgang met ons Hemelse Vader
- Omgang met mekaar

- Omgang met die wêreld

Bedieningsleier:  Colin Smith 012 663 2003/csmith@ksm.co.za
Navrae: Daleen Lombard 012 663 2003/gebed@ksm.co.za

Gebedsgeleenthede - elke Saterdagoggend 07:00 by Hippolaan
Navrae: Adri Pitzer by 083 770 8374

Rimpels Gebedskalender 2018

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180

Jy is hier: Tuis Bedieninge Gebedsbediening