Kuria - vroue wat dien

 

Kuria (ki-ree-ah) het 'n Griekse afkoms en dra die betekenis "woman Christian lady".

Ons by Kuria reik uit na alle vroue. Ons wil vroue tot geestelike oorvloed bedien, inspireer en motiveer om geestelik te groei.
Kom vind saam met ons 'n balans in die lewe en in jouself. Raak bewus van jou gawes en talente wat jy kan uitleef tot die verheerliking van ons Here Jesus.

Ons wil alle vrouens aanmoedig om saam met ons tot diens te wees en met volharding ons lewenspaaie as ambassadeurs vir Jesus te stap.
Kuria is die plek om as vrouens saam te kan dien en bedien.

Vir verdere navrae of om betrokke te raak, kontak vir Daleen by 012 663 2003/dlombard@ksm.co.za.

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180

Jy is hier: Tuis Bedieninge Groepe Kuria - vroue wat dien