Mannebediening

Manne

Manne met God se hart

Visie:  Om manne te lei om God se hart te ontdek en dit elke dag uit te leef.

Missie: Om geleenthede te skep vir elke man om God se hart te ontdek op sy eie unieke manier sodat hy God lief kan hê met sy hele hart, siel en verstand. 

Waardes: 

Verhouding: Manne bestaan vir verhoudings met God, gelowiges en die wêreld.

Vervulling: Manne leef oorgegee aan en in die krag van die Heilige Gees wat egte lewensverandering bewerk (“…dit doen die Here wat die Gees is” 2 Kor. 3:18).

Volgelinge: Manne help mekaar om radikaal gehoorsame volgelinge van Jesus te wees.

Vernuwing: Manne wil deel in God se passie om sy wêreld te bring na vernuwing (heelheid).

Verskeidenheid: Manne verwelkom die feit dat nie almal dieselfde is, dink, voel en doen nie. Ons verwelkom dus verskeidenheid en poog om eietyds te wees.

Die definisie van ‘n man met God se hart.
‘n Man met God se hart verwerp passiwiteit, aanvaar volle verantwoordelikheid, lei met dapperheid, en hy wag vir God se beloning.

Vir meer inligting kontak: 

Waarnemende voorsitter Hippolaan: Dewald Lamprecht  - 083 407 8358
Waarnemende voorsitter Midstream: Dawid Breedt - 082 331 7695  

Koördineerder Hippolaan: Daleen Lombard 012 663 2003 x218/dlombard@ksm.co.za
Koördineerder Midstream: Vera Schoombee 012 940 9480/mskantoor@ksm.co.za

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180

Jy is hier: Tuis Bedieninge Groepe Mannebediening