Mannebediening 2017

Doelwitte 

  • Om manne te mobiliseer om saam aan God te behoort. (Lofprysing, sprekeraande.)
  • Om manne te bemagtig om oral as beelddraer van God te leef. (Sprekeraande, kursusse.)
  • Om ons manne te lei en te motiveer om vir God te beweeg in die wêreld. (Gesinsgeleenthede, Manneontbyte.)

Program 

5 Augustus: Bok en Biltong oggend
1-3 September: Ouer-en-kind kamp by Kwaggasrus - inskrywingsvorm beskikbaar
9 September: Manne en vroue ontbyt met Gustav en Elna Muller
13-14 Oktober: World needs a Father seminaar
27 Oktober: Hippolaan Gemeentefees (Deelname en saam kuier.)

Vir kursus inligting, kontak:

Dawid Breedt - 082 331 7695/dbreedt@deloitte.co.za

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180