SelfamiliesKONTAKPERSOON:
Daleen Lombard
e-pos: dlombard@ksm.co.za
Tel: 012 663 2003

Soek jy jou eie, persoonlike, fantastiese selgroep?

Jy sit moontlik maar net enkele meters van mense af met wie jy die grootste lewensavontuur ooit moet deel. Jou unieke geestelike gesin is hier en wag opgewonde vir jou ...

Kom ontmoet en kom kyk, kom kuier en leer ken met ontspan en speel. Ons kom bymekaar met die verwagting dat die Here nuwe selfamilies/ omgeegroepe wil vorm – en presies weet by wie Hy jou wil plaas.

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180

Jy is hier: Tuis Bedieninge Groepe Selfamilies