Seniors@Midstream

Doel:
Om gemeenskaplike geestelike behoeftes van Senior medegelowiges te akkommodeer, deur gereelde byeenkomste waar geestesvoedsel, aktuele praatjies, sosiale funksies of uitstappies aangebied/gereël word.

Wanneer kom ons bymekaar?
Elke eerste week van die maand, behalwe in skoolvakansietye, (dan vergader ons die eerste week ná die skoolvakansie). Let wel: Geen byeenkomste in Januarie, Julie of Desember nie.

Kontak:
Vera Schoombee – 012 940 9480 of vschoombee@ksm.co.za

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

Jy is hier: Tuis Bedieninge Groepe Seniors@Midstream