WIP 20+

wip

WIP, of 'Work in Progress', is ons manier om te erken dat ons nie volmaak is nie en dat God nog nie klaar is om ons lewens te vorm nie.

Ons glo God wil sy weermag bou uit ons, en ons is gewillig om vir sy diens opgelei te word. Ons is saam op 'n geestelike ontdekkingsreis waarin ons God leer ken en ook ons paaie met mekaar in vriendskap kan deel. Dis baie gevaarlik om op 'n plek te kom waar jy dink jy verstaan God; jy mis dan heel moontlik die punt.

Dus: Ons is altyd 'Work in Progress'. By WIP het ons net 2 vereistes: Jy moet 'n passie vir God hê en ook 'n passie vir mense.

Vir meer inligting kontak Madeleen Sadie: wip@ksm.co.za

Volg ons gerus op Facebook:

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180

Jy is hier: Tuis Bedieninge Groepe WIP 20+