Reëlings Rondom Kinderdienste

AARD: Kinderdienste is volwaardige eredienste gerig op bepaalde ouderdomsgleuwe en ontwikkelingsfases, vanaf doekdra tot gr. 7. Slegs die bababediening is 'n oppasdiens – alle kinders vanaf 3 jaar tot gr. 7 word effektief en maksimaal volgens 'n kinderkerkkurrikulum bedien. Ouers word versoek om nie jonger boeties/sussies na ouer kinders se bedieninge te stuur nie. Daar is 'n bediening vir elke ouderdomsfase met die doel om kinders effektief te bedien.

DUUR: Kindereredienste duur 1 uur 10 minute. Kinderbedieningslokale se deure is toe vir die volle duur van die erediens om ons kinders se veiligheid te verseker en om ons kleingroepleiers in staat te stel om kinders voluit te bedien. Dankie Ouers, vir julle geduld!

KLEINGROEPLEIER-OUER-INTERAKSIE: Besorg en haal jou kinders by die betrokke kleingroepleier in die kinderbedieningslokaal af. Ons kleingroepleiers wil jou graag ontmoet en op hoogte hou van jou kind se geestelike ontwikkeling en groei.

SONDAG-REGISTRASIE: Babas, peuters en kleuters moet elke Sondag by die registrasietafel in die bedieningslokale geregistreer word, voor die aanvang van die erediens. Ouers ontvang 'n nommer en kinders 'n naamkaartjie.

DISSIPLINE: Kinderbediening droom daarvan om kindereredienste die beste uur van elke week te maak. Om hierdie rede word dissipline deurgaans deur ons koördineerders en kleingroepleiers gehandhaaf, sodat elke kind maksimaal geleentheid kry om Jesus te ontmoet. Om hierdie rede word dit nie geduld dat 'n erediens deur wangedrag ontwrig word nie. Ons werkswyse is om ouers te kontak, ingeval van gedragsprobleme en werk dan graag op 'n liefdevolle wyse saam met ons ouers. Ons het groot begrip vir elke kind as 'n ontwikkelende mensie.

BADKAMER: Neem asseblief jou kind VOOR die kinderdiens na die badkamer. Toiletgebruik word beperk tydens eredienste ter wille van die veiligheid van ons kinders en die kosbare tyd aan Jesus se voete.

DANKOFFER: Help jou kind om by aankoms reeds sy/haar kollekte in die kollektehouers te plaas sodat dit nie 'n speelding raak en ons die doel van GEE mis nie.

SPEELGOED: Ouers moet asseblief toesien dat kinders nie speelgoed of persoonlike eiendom saambring kinderkerk toe nie.

DOEKDRA: Ouers van babas en peuters word tydens die erediens geroep wanneer die kindertjies hartseer is d.m.v. die volgende boodskap wat op die skerm vertoon word: "Baba no X, benodig sy ouer." Ons versoek dat alle ouers van babas tot 2 jaar vir hul babas 'n bottel met iets te drinke sal saamstuur na die erediens toe.

SENIORS gr. 4-6: Alle gr 4-6 kinders moet asseblief ELKE Sondag hul Bybels saambring kindereredienste toe. Ons werk saam met die kinders uit hul Bybels gedurende die boodskap. 'n Bybel is dus 'n MOET!

JONGER MAATS: Ouers word vriendelik versoek om nie jonger boeties of sussies na ouer kinders se bedieninge te stuur nie. Daar is 'n bediening vir elke ouderdomsgleuf waar kinders maksimaal op hulle vlak bedien kan word. Skakel jou kind(ers) van die begin af by die toepaslike bediening tot hulle voordeel in. As jy graag hieroor wil gesels of sommer net 'n ekstra hand wil hê om kleinboet of sus gemaklik te maak in hul eie bedieninge, kontak ons gerus by cfranken@ksm.co.za.

ALLERGIEË: Ouers word versoek om kinders met bepaalde gesondheidstoestande of allergieë by elke betrokke bediening se koördineerder aan te meld. Jy kan dit ook per e-pos meld: cfranken@ksm.co.za (Hippolaan) of hezel@diefouries.com (Midstream). Kinders ontvang dikwels 'n eetding in die kinderkerk en ons wil graag toesien dat kinders gesond en gelukkig is.

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180

Jy is hier: Tuis Bedieninge Kinders Jeug Kinders Reëlings Rondom Kinderdienste