Kinderdienste 2018

Ons tema in kinderbediening Sondag is: Jesus se hartklop: tyd vir gebed, tyd vir mekaar, tyd vir ander.
Onthou-vers: Ps 5:3b: "My God, tot U bid ek."

Ons is besig met die kwartaalreeks: B-Lééf God deur gebed en ons harte is dat kinders die keuse sal maak om elke dag met God in gesprek te tree. Dat ons kinders deur gebed sal beleef dat wanneer hulle bid dit lewensveranderend kan wees. Om tyd te maak vir mekaar en vir ander van Jesus te vertel, is Jesus se hartklop.

Gr. 7-kinders: Ons het die voorreg om Johan Smith as gasspreker te ontvang op 10 Junie tydens die 08:00 kinderdiens te Midstream en 10:00 kinderdiens te Hippolaan. Gr. 7-ouers is welkom om die aanbieding saam met u kind/ers by te woon. Soos u bewus is, is spasie in die lokaal beperk. U sal daarom reeds vroeg u sitplek moet inneem as u dit wil bywoon. Hou asb. ingedagte dat sitplekke vir ons gr. 7's eerste prioriteit is.

KSM kinders bied 'n vakansieprogram te Hippolaan en Midstream in die eerste week (25 tot 28 Junie) van die skoolvakansie aan. Klik op die link address as julle jul kind/ers vir die geleentheid wil registreer:Vakansieprogram Registrasie

Kinderkerk eredienstye

Reëlings rondom kinder eredienste

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180

Jy is hier: Tuis Bedieninge Kinders Jeug Kinders Kinderdienste 2018