Kinderdienste 2018

Ons sluit eerskomende Sondag af met kinderbediening vir die 1ste kwartaal en begin weer op 15 April (slegs Hippolaan) en 22 April (Hippolaan en Midstream).

Op Sondag, 25 Maart bied ons Paasfeesstasies in die kinderdienste aan en ons herinner ons kinders daaraan dat Jesus die Seun van God is. Ons bid ons kinders saam met hul gesinne ‘n diepe Paasbelewenis toe.

Gr. 7-kinders by Midstream ontvang vir Hercule Steyn van Operasie Mobilisasie as gasspreker.

Gr. 7-kinders by Hippolaan is besig met die Kinder EEIII kursus.

Midstream ouers met babas 0 – 2 jaar: Kinderbediening bied 'n Doekdra-vir-Jesus bediening om 08:00 én 10:00 tydens die volwasse eredienste in die Midlands Babahuis aan. Gun jouself die geleentheid om die erediens te beleef en jou kind/ers die vreugde van kinderbediening.

Registrasies vir 2018 kinderkerk

Dankie vir elke kind wat reeds geregistreer is vir die jaar in kinderbediening. Gebruik die volgende skakel om jou kind/ers te registreer. Registrasie

 KINDER-EREDIENSTE VIND AS VOLG PLAAS:

Midstream ouers met babas: neem kennis dat daar nou ′n Doekdrabediening vir babas tot 2 jaar om 08:00 én 10:00  Sondae in die Midlands Babahuis plaasvind.

Gr. 7’s van Midstream moet kennis neem dat daar slegs een gr. 7-erediens 08:00 in lokaal E (Afdak) byMidstream plaasvind.

Gr. 7’s van Hipplaan moet kennis neem dat daar slegs een gr. 7-erediens om 10:00 in die oranje lokaal byHippolaan plaasvind.

Kinderkerk eredienstye

Reëlings rondom kinder eredienste

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180

Jy is hier: Tuis Bedieninge Kinders Jeug Kinders Kinderdienste 2018