Kinderdienste 2017/2018

KINDERBEDIENING KLEINGROEPLEIER EREDIENS EN TOERUSTINGGELEENTHEID vind op Sondag 21 Januarie plaas. Hierdie erediens vind om 08:00 by Midstream plaas vir die dienswerkers in Midstream kinderbediening. Om 10:00 vind hierdie erediens by Hippolaan plaas vir dienswerkers by Hippolaan kinderbediening.

ALLE GR. 7'S EN OUERS word versoek om die Kinderbediening-eredienste op Sondag 21 Januarie om 08:00 te Midstream by te woon.

ALLE GR. 7'S EN OUERS word versoek om die Kinderbediening-eredienste op Sondag 21 Januarie om 10:00 te Hippolaan by te woon.

Kinderkerk 2018 begin op Sondag 28 Januarie 2018 om 8:00 of 10:00 te Hippolaan en Midstream.

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180

Jy is hier: Tuis Bedieninge Kinders Jeug Kinders Kinderdienste 2017/2018