Kinderdienste 2018

Kinderkerk 2018 begin op Sondag 28 Januarie 2018 om 08:00 of 10:00 te Hippolaan en Midstream.

Registrasie vir 2018 Kinderkerk:

Ons versoek al ons ouers om kinders vanaf die babafase tot gr. 7 vir 2018 kinderkerk te registreer.
Gebruik die volgende skakel om u kinders te registreer: klik hier

Kinderbediening kleingroepleier erediens en toerustinggeleentheid vind op Sondag 21 Januarie plaas.
Hierdie erediens vind om 08:00 by Midstream plaas vir die dienswerkers in Midstream kinderbediening.
Om 10:00 vind hierdie erediens by Hippolaan plaas vir dienswerkers by Hippolaan kinderbediening.

Alle Midstream gr. 7's en ouers word versoek om die Kinderbediening-erediens op Sondag 21 Januarie om 08:00 by Midstream, lokaal D, by te woon.

Alle hippolaan gr 7's en ouers word versoek om die Kinderbediening-erediens op Sondag 21 Januarie om 10:00 in die Jeugouditorium byHippolaan by te woon.

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180

Jy is hier: Tuis Bedieninge Kinders Jeug Kinders Kinderdienste 2018