Beradingsdienste

Vir pastorale berading, huweliksberading, volwasse- & kinderterapie, en sieke- en sterfteberading, kontak berading@ksm.co.za of skakel 012 663 1610

 

Na-uurse noodnommer vir die predikant op roep: 083 489 0180 (geen SMS-diens)

SMS-bemoedigingslyn : 072 104 0001

Elektroniese ondersteuningshulplyn: eberading@ksm.co.za

 

BERADERS OP DIE PERSEEL

Carl du Preez (cdupreez@ksm.co.za)

Ria Mardon (rmardon@ksm.co.za)

012 663 1610

 

ANDER PASTORALE BERADERS

Ds Hennie Yzelle
083 255 7617/hennie.yzelle@gmail.com

Ds Pieter de Kock
012 940 9480/pieter@villagemail.co.za
(slegs Midstream)

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180