Jakob se Put (Beroepsforum)

 Jakop-se-put logo

Forum en ondersteuningsnetwerk vir persone tussen werke en sonder werk.
Bemarkingsdiens vir werksoekers en werkgewers.
Advertering van poste.  

Die forum word op Vrydagoggende om 08:00 tot 11:30 by kerksondermure Hippolaan aangebied.
(Uitsluitend skoolvakansies en openbare vakansiedae.)

PROGRAMBESTUURDER:

Inge van der Merwe
012 644 0545
beroepe@ksm.co.za
 

Beroepeblaadjie

Werksoekers, volg hierdie skakels vir 'n lys van personeelagentskappe en werkplasings-webtuistes.


2018-07-08 - Beroepeblaadjie


Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180