'n Ondersteuningsgroep vir mense wat kans sien om eerlik te wees oor hulle stryd om vry te word van pornografie.

PROGRAMBESTUURDER:

Eben de Wit
082 771 2619
courage@ksm.co.za
I
nstant Messaging (online chat): Skype eben_de_wit

Alle kommunikasie word vertroulik hanteer.
As jy dit so verkies, hoef jy nie eens te sê wie jy is nie.

Meer as 40% van internetgebruikers besoek pornografie webtuistes elke maand en bykans 50% van Christengesinne meen dat pornografie ’n groot probleem in hulle huise geword het. Lees meer...

 

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180