Single&Parenting

ʼn Bediening met praktiese hulp en ondersteuning aan enkelouers.

Is jy ’n enkelma of -pa wat oorweldig, moeg en alleen voel met al jou verantwoordelikhede, take en rolle as enkelouer? Single&Parenting is ’n spesiale en suksesvolle ondersteuningsprogram waar enkelouers bemagtig word met praktiese hulp en riglyne ten opsigte van ouerskap.

Die program bestaan uit 13 sessies en word op Donderdagaande van 18:30 - 20:30 by Hippolaan aangebied.

Koste beloop R300 per persoon. ’n Kinderoppasdiens is beskikbaar gedurende hierdie sessies.

Navrae: Ria Mardon 012 663 1610/enkelouers@ksm.co.za

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180

Jy is hier: Tuis Bedieninge Persoonlike Sorg Single&Parenting