Projekte behoeftes

Experience Mission het dié jaar nege spanne wat op verskeie terreine diensbaar is vir tydperke van 3 weke tot 6 maande, en soms 2-3 jaar. Hulle benodig die volgende vir hul uitreike na afgeleë gebiede en ook om die groepleiers te akkommodeer wat langer tye hier is.

1. Kampyskas

2. Mikrogolfoond

3. Kantoortoerusting (lessenare, stoele en liasseerkabinette)

4. Los matte

Kontak: Hein van Wyk 082 349 8465 hein@hopeforafrica.co.za

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180