Bemagtiging

 

MIV/Vigs-projek (Olievenhoutbosch)
Tuissorgdienste word verskaf en 'n ondersteuningsgroep vir persone geaffekteer deur MIV/Vigs wat weekliks bymekaar vir naaldwerk te doen.

Projekleier: Dr Elma Kruger 012 664 5754/raadvbejaardes@gmail.com

Tabitas Handvaardigheidsklasse (Centurion)
Huishulpe en ander vroue word nuwe en praktiese naaldwerkvaardighede geleer.

Projekleier: Babsie Vermaak 082 755 9910/012 663 6619/jacov@solidariteit.co.za
                 Gloudina Heydenrich 082 795 2435/gloudinaheydenrich@gmail.com

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180