Kinders & Tieners

 

Berg en Dal Swangerskap krisisdiens
Swanger meisies in word ondersteun en gehelp met aanneming, waar nodig.

Projekleier: Sanet van Niekerk 083 456 1875/sanetvn57@gmail.com

Cansa tlc - Kinderkanker (Tshwane)
Ons betrokkenheid is by Nicus Lodge, wat `n plek is waar gesinne van kinderkankerlyers bygestaan word.

Projekleier: Jack Raath 082 388 0000/jwraath@gmail.com

                 Vera van Dalen 082 466 4152/vvdalen@mweb.co.za

Ebony Kuns & Studie Sentrum (Ebony park – Midrand)
Hier leer ons kindefrs deur kuns en akademiese hulp om met nuwe hoop te lewe.

Projekleier: Adele Olwage 083 495 5110/adele.olwage@adaptit.co.za

Echo Jeugontwikkeling (Villieria en Centurion)
Ons is veral betrokke by die Echo-huis in Centurion waar jongmense in nood gehuisves en ondersteun word op verskillende maniere.

Echo Moot:             Marionette Venter 082 895 1562/marionette@echoyouth.co.za
Echohuis Centurion: Nicole Robarts 079 494 4250/6funnybunny6@gmail.com

Huis Gideon Pleeghuis (Lyttelton)
Hierdie is 'n Veilige tuiste vir kinders in pleegsorg wat op liefdevolle wyse versorg word.

Projekleier: Paula du Plessis 082 474 9304/gideon.placeofsafety@gmail.com
Huisma:      Renè Odendaal 079 514 3290/huisgideonpleeghuis@gmail.com

Ikaya Nothando Babahuis (Waverley)
Babas van die ouderdom 0-12maande word in hierdie 'Plek van Veiligheid' versorg, terwyl daar gewag word vir die regte pleegouers.

Projekleier: Sanet van Niekerk 083 456 1875/sanetvn57@gmail.com
                 Gretchen de Bruyn 082 901 8798/012 331 0980

Olievenhoutbosch Christian School
Ons is baie nou betrokke by hierdie kwaliteit Christen gefundeerde Laerskool, met `n voedingskema en emosionele versorging wat deel daarvan vorm.

Projekleier: Johan van Vuuren 082 564 2545/johan@VVDT.co.za
Skoolhoof: Ria Wessels 082 225 6190/riawessels710@gmail.com

Pen (Sunnyside & Pta Middestad)
Dié Opvoedkundie Hub bied die nodige dienste aan kwesbare kinders, Graad 1 – 12 op verskillende kreatiewe maniere.

Kontak: Landi Botha 079 182 2387/1groenewald.landi@gmail.com

Sing for Africa (Bellville, Kaap)
Die Graad R-klas is die hooffokus van ons betrokkenheid, maar verskillende ander programme word ook aangebied vir die gemeenskap.

Projekleier: Francois Schoombee 072 437 5475/fschoombee@ksm.co.za
                 Marietjie Paxton 076 501 1884/wcape@singforafrica.com

THF (Trust, Hope, Faith) Jeugbediening (Olievenhoutbosch & Brits)
Hierdie groep jongmense van Olievenhoutbosch word op verskillende maniere toegerus om koninkryksimpak te maak.

Projekleier: Themba Maluleke 076 871 0383/themba.maluleke@gmail.com

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180