Plaaslike Sending

Experiace Mission (Centurion & Suidelike Afrika)
Dié Sendingnetwerk mobiliseer jongmense vir kort-, medium- en langtermyn sendinguitreike. Die "Immersion Program" fokus op leierskapsontwikkeling deur jong volwassenes inter-kulturele blootstellling te gee in veral minder bevoorregte gemeenskappe.

Fasiliteerders: Hein & Helene van Wyk 082 349 8465/hein@hopeforafrica.co.za

 

Sportbediening (Landwyd)
Sportbediening fokus op karakter ontwikkeling, opleiding en die opbou van Christelike waardes deur sport.
Dié bediening vat graag hande met ander bedieninge ter versterking van beide.

Projekleier: Theo van Zyl 082 388 7724/theovanzyl@icloud.com

Tumelo
'n Evangelis is aangestel om die Tswanas in die Thabazimbi-bosveld te bedien met die oog op nog meer betrokkenheid van kerksondermure lidmate by hierdie projek.

Projekleier: Petru Gräbe 082 514 5697/petru.grabe@gmail.com
 
                Freek Tomlinson 082 433 9903/tomlinson.freek@gmail.com

Waterval Christelike Sentrum (Tshwane)
Gevangenes is mense wat foute gemaak het - hulle het Jesus se verlossing só nodig. Ons stel hulle aan Jesus voor, loop 'n pad van dissipelmaking saam met hulle deur Bybelstudies die praktiese toepassing daarvan.

Projekleier: Wessel Jordaan 082 589 9560/wcs@absamail.co.za

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180