Bejaardes & Kwesbares

Badirammogo Old Age Home (Olievenhoutbosch)
Bejaardes se lewens word aangeraak op 'n baie spesiale manier, deur die werklike behoeftes aan te spreek en hulle 'n stukkie vreugde elke dag te laat ervaar.

Projekleier: Sipho Mahlangu 073 056 0548/sijoma77@gmail.com
 
                Frank Ackermann 082 800 2482/franso@telkomsa.net

Bejaarde Bystand Centurion (Lyttelton)
Verswakte bejaardes, onvoldoende familiesteunstelsels of bejaardes wat net nie finansieel daartoe instaat om na 'n versorgingsoord te gaan nie, word deur hierdie projek bygestaan en gehelp om `n redelike lewenskwaliteit te geniet. 

Projekleier: Dr Elma Kruger 012-664 5754/raadvbejaardes@gmail.com

El Shalem – Sentrum vir Gestremdes (Clubview)
Ons is betrokke by hierdie projek wat met soveel liefde kinders en jong volwassenes met verskillende gestremdhede versorg en leer.

Projekleier: Leon Niemand 081 019 0710/leon.niemand@za.wilmar-intl.com
                 Sandra Barnard 012 654 7886/elshalem.haven@gmail.com

Huis Davidtsz (Middestad)
Ons betrokkenheid hier lê veral in die geestelike versorging van hierdie kwesbare persone wat in hierdie huis versorg word.

Projekleier: Peet Vermeulen 083 292 5780/peetverm@gmail.com

Olievenhoutbosch Bejaardesorg
Aktiewe Bybelstudie, samesang en handvaardigheidsaktiwiteite word weekliks hier aangebied vir hierdie kwesbare oumense.

Projekleier: Dr Elma Kruger 012 664 5754/raadvbejaardes@gmail.com

Olievenhoutbosch Disability Organisation (Olievenhoutbosch)
Die daaglikse versorging van die gestremde kinders asook die handvaardigheidsklasse vir gestremde volwassenes maak ons betrokkenheid hier uiters noodsaaklik.
Projekleier: Jeanette van der Merwe 083 435 4849/jeannettevdm@gmail.com
                 Dinah Sekese 072 877 8452/olievendisability@gmail.com

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180