Voeding

Manna sonder mure Voedingskema (Centurion)
Hierdie voedingskema wat tans een warm maaltyd per week aan kinders van 9 skole en 4 ander organisasies voorsien word bedryf van uit kerksondermure se kombuis.

Projekleier: Johan Meyer 082 772 5490/johanme@xsinet.co.za
                 Charl Smit 083 254 1218/ncsmit23@gmail.com

WCS Feeding the Nation Groentetonnels (Landwyd)
Groentetonnels word by skole en in gemeenskappe opgesit as hulp mbt voedselbehoefte en vir inkomste genereering. Opleiding en 6 maande monitering verseker volhoubaarheid. Dis 'n projek wat duisende lewens positief verander.

Projekleier: Wessel Jordaan 082 589 9560/wessel@breakingchains.org.za

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180