Buitelandse Projekte

 Navrae rakende enige Voetspore bedieningprojekte,
kontak Anne-Marié Cronjé - 082 866 5336/amcronje@ksm.co.za

A.g.v. sensitiewe of gevaarlike omstandighede, geskied kommunikasie met die projek se kontakpersoon.

 

Teiken-area Kontakpersoon Sel no. E-pos
Asië Lynne Venter 083 445 8908 lynnv@telkomsa.net
Israel Molly Miessner 082 426 6141 mollymiessner@gmail.com
Kambodja Tinus
van Niekerk
082 821 7416 tvniekerk@gmail.com
Noord-Afrika Carien Nefdt 082 777 0202 cariennefdt@gmail.com
Mosambiek
naby Litchinga
Dirk Badenhorst 083 303 2813 dirkb.@denelaviation.co.za
Nederland Wilna Smit 083 233 4957 wilna.smit@mweb.co.za
Mosambiek naby Pemba Ivan Venter 079 084 2141 ivanventer01@gmail.com

Zimbabwe Projek- Adopt a Zim Child

Pastoor Bonface Metudza het in 1998 by die projek aangesluit met “Youth with a Vision” en KSM in 2001 met “Adopt a Zim Child”. Die projek handel oor die omsien op geestelike, emosionele en akademiese vlak asook die voorsiening van voedsel en ‘n veilige hawe vir 1000 VIGS weeskinders en weduwees in Zimbabwe.

Die projek sien as volg daaruit:

Dorpsnaam:

Aantal Kinders

Aantal weduwees

Aantal hoenders

Landerye

Mutare

290

250

300

-

Chivu

130

95

300

-

Mazoe

300

110

300

10 hektaar

Harare

85

27

300

-

Derembe

195

50

-

-

Pastoor Bonface is ‘n vader figuur en ‘n mentor op geestelike vlak vir die kinders en sy vrou en die weduwees moet omsien na die emosionele, phisigiese en fisiese kant van die kinders. Die projek het oor die afgelope 16 jaar gegroei om selfonderhoudend te wees, en elke kind en weduwee ontvang elke dag voedsel van die projek.  Daar is tans 10 hektaar onder mielie verbouing met ‘n gemiddelde oes van 100 ton mielies per jaar. Dit word as hoofstroom voedselbron gebruik en die verkoop van lewende hawe word gebruik vir skoolfooie.

Oor die jare is daar verskeie wonderwerke beleef wat insluit geen afsterwes van weeskinders en die konstante voedselbeskikbaarheid ten spyte van droogtes en kommando wurm plae. Verder was daar met ‘n KSM uitreik ‘n kragonderbreking gewees en met ‘n nominale kragbron is die Jesus-film nietemin aan 1600 mense gewys en 600 kinders het tot bekering gekom. Die voortbestaan van die projek vir die tydperk is opsigself ‘n wonderwerk en verskeie ander getuienis bestaan in die verband. Pastoor Bonface wat ‘n landbouhoewe huur is byvoorbeeld deur die eienaar versoek om ‘n nuwe huis vir die eienaar te bou, en die hoewe met die huis is daarna aan Bonface geskenk.

Alhoewel dit goed gaan met die projek is daar steeds uitdagings en gebede vir die kinders en weduwees se welstand en veiligheid sal hoog op prys gestel word. Die projekspan wil voorts poog om die volgende te bereik:

  • Die kinders se dieet uit te brei en ook die aantal etes per dag te verhoog.
  • Mediese en tandeelkundige dienste aan die kinders te lewer
  • Onderhoud op die trekker, bakkie en plaasimplemente te doen
  • Voorbereidings te tref vir die volgende planttyd in Oktober 2107 met diesel, saad, bemesting en  gifstowwe.

Kontak asb vir Hugo Erasmus - 082 456 8744, indien u betrokke wil raak.        


Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180

Jy is hier: Tuis Bedieninge Voetspore-Fokus Buitelandse Projekte