Doop Registrasie Vorm aanlyn

Baba se besonderhede

Van:*
Volle naam:*
Noem naam:*
Geboortedatum:*
 - 
 - 
ID nommer:*
Hoeveelste kind:*

Ouers se besonderhede

Huwelik status:*
Vader se volle naam en van:*
Vader se noemnaam:*
Vader se ID nommer:*
Moeder se volle naam en van:*
Moeder se nooiensvan:*
Moeder se noemnaam:*
Moeder se ID nommer:*
Lidmaatskap vader:*
Lidmaatskap moeder:*
Kontaknommer Vader:*
Kontaknommer Moeder:*
E-pos Vader:*
E-pos Moeder:*

Doop geleentheid

Plek van doop:*

Kyk asb. op die volgende skakel na die doopdiens tye.

Doopdatum:*
 / 
 / 
Tyd:*
Leraar:*
Datum van doopvoorbereidingkursus:*
 / 
 / 
Kommentaar / Versoeke:
Kleingroepdoop registrasiefooi:

Doop met toestemming by 'n ander gemeente

Gemeente:
Datum:
 / 
 / 
Toestemmingsbrief:
Skelmstreke toets:

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

Jy is hier: Tuis