Doop Inligting

 • Wanneer doop julle? Eerste Sondag van die maand, tensy anders op die kalender genoem.
 • Moet ek ʼn lidmaat van kerksondermure wees op te kan doop?  Ja julle moet lidmate van kerksondermure wees.
 • Moet ek ʼn doopvoorbereidingkursus doen om te kan doop?  Ja dit is verpligtend al het jy 'n kursus by 'n vorige gemeente gedoen. Registreer asb. aanlyn - kliek hier.
 • Hoe lank is die kursus?  Vier weke op Donderdagaande 19:00 by Hippolaan. Daar is net vier kursusse 'n jaar. Kostes is R200 per gesin. Kliek hier vir skakel.
 • Moet enige items saamgebring word na die kursus toe? Ja - pen en Bybel
 • Wat van my baba of kinders?  Hulle kan saam kom. Hier sal ʼn oppasser beskikbaar wees. Bevestig asb. die ouderdom en getalle vroegtydig by Belinda Ackermann by lidmaatadmin@ksm.co.za
 • Moet ek my baba registreer vir die doop?  Ja.
 • Is daar 'n afsluit datum om te registreer? Ja. Registreer asb. vroegtydig, aangesien daar slegs ʼn sekere hoeveelheid babas per diens gedoop kan word.
 • Hoe gaan ek te werk?  Op ons web-werf is ʼn doopregistrasievorm.  Voltooi asseblief en faks of e-pos dit vir ons terug.
 • Moet ek met my tweede baba weer die kursus doen?  As julle die eerste kursus by kerksondermure gedoen het, is daar net ʼn opvolg kursus van een aand. R50 per gesin. Kliek hier vir skakel.
 • Wat moet ek doen om op ʼn ander dorp te doop?  Julle moet nog steeds die doop registreer en die doopvoorbereidingskursus hier doen dan gee ons vir julle ʼn toestemmingsbrief om op die dorp van julle keuse te doop.
 • Kan ek 'n kleingroepdoop doen? Ja. Dit reël julle alles self en ook die leraar van ons gemeente wat dit vir julle privaat sal doen.
 • Is daar koste aan 'n kleingroepdoop verbonde? Nee. Slegs as jy fasiliteite by kerksondermure wil gebruik indien daar beskikbaar is. Kontak vir Elizabeth by 012 663 2003 x213 vir fasiliteite besprekings.

Indien julle van ʼn eie leraar gebruik maak moet julle asseblief reël dat julle leraar eers kontak maak met Prof. Adrio König 082 338 3129. Prof König is die oorhoofse koördineerder van alle doopaangeleenthede in kerksondermure.

Let asseblief op die datums waarop die doopregistrasies sluit.

Oktober 2017 sluit Woensdag 20 September 2017

November 2017 sluit Woensdag 25 Oktober 2017

Desember 2017 sluit Woensdag 22 November 2017

Doopvoorbereidingkursusse vir 2017

31 Aug & 7,14,21 Sept (1ste baba)
Opvolg doopvoorbereiding 28 September (2de plus babas)

2,9,16,23 November (1ste baba)
Opvolg doopvoorbereiding 19 Oktober (2de plus babas)

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

Jy is hier: Tuis