Sagteware

Die meeste van ons het vrylik toegang tot die internet, by die huis en by die werk, en het dit waarskynlik die plek geword wat die grootste versoeking inhou om na pornografie te kyk.

Al die groot internetsagteware pakkette het 'n fasiliteit waarmee toegang tot ongewensde webtuistes verhoed, of ten miste beperk kan word.  Indien jy nie weet hoe om dit op te stel nie, volg die instruksies.

Jy het ook die opsie om addisionele meer gesofistikeerde filtersagteware aan te koop en op jou rekenaar te installeer. Safe Families lys ‘n hele aantal opsies.

Dan is daar aanspreeklikheidsagteware.  ‘n Mens installeer dit op jou rekenaar en wanneer jy dan ongewensde webtuistes besoek, word ‘n verslag daarvan aan jou aanspreeklikheidsvennoot gestuur, wat jy aan die begin aanwys. Safe Families bied dit gratis aan, maar daar kan ook ander gevind word by

Met die toename in die gebruik van internet ook op selfone, is dit nodig om opsies te oorweeg om ook jou en jou gesin te beskerm op hierdie wyse.  Kyk gerus na die opsies wat beskikbaar is.

logo cell

 

 

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

Jy is hier: Tuis Courage Blog Sagteware