Bedieningspunte

Bedieningsnuus

Dien

Vir meer inligting oor ons projekte, kies hierdie skakels:

Experience Mission het dié jaar nege spanne wat op verskeie terreine diensbaar is vir tydperke van 3 weke tot 6 maande, en soms 2-3 jaar. Kliek hier en sien hulle benodighede vir hul uitreike.
Kliek hier en kry die nuutste terugvoer van Pen.
 

Groei

Bybelskool begin weer Maandag by Midstream – inligting soos op die advertensie.


Omgee

Vir meer oor versorging kieshier:

  • Ons benodig vakansie-ouers vir Huis Gideon Pleeghuis.  Belangstellendes kan vir Ria skakel by 012 663 1610 of rmardon@ksm.co.za.
  • Daar is behoefte vir ʼn afgetrede suster wat moontlik gratis wondversorging van ʼn brandwond kan doen in Wierdapark. Navrae kan gerig word aan Ria by 012 663 1610 of rmardon@ksm.co.za.
  • Alle enkellopendesword genooi om te registreer vir maandelikse nuusbriewe en inligting oor uitstappies en kuiergeleenthede.  Stuur 'n epos aan singles@ksm.co.za met jou verjaarsdag datum en selfoonnommer.
  • Alle navrae i.v.m. Persoonlike Sorg kan gerig word aan Dina by die Netwerk vir Lewe Sentrum of skakel 012 663 1610.
  • DivorceCare & DivorceCare4Kids.
  • Griefshare.

Groeplewe

Waar kan jy behoort en verhoudings bou? Kliek hiervir meer inligting.
Wippers: Dit is 'n bediening vir jong volwassenes en vind plaas op Woensdae om 18:30 by Hippolaan in die Rooisaal.  

 

Kinders 

Ons tema in kinderbediening vir Sondag, 20 Mei is: Gebed: wat, waar, waarom, wie, wanneer en hoe?

Die onthou-vers is: 1 Tess 5:17 – “Bid gedurig”.

Soos ons weet is kinderbediening opwindend en ‘n heerlike avontuur, want Sondag sit en spring ons gr. 1 – 6 maats ‘n paar ballonne totdat dit bars. In hierdie ballonne is verskillende vrae wat die kinders moet beantwoord om uit te vind wat gebed is, waar moet ons bid, waarom ons moet bid, tot wie ons bid, wanneer ons moet bid en hoe ons moet bid. 

Ons kleiner maatjies maak ‘n paar geskenkboksies oop! In elke geskenkboksie ontdek hulle ‘n vragie. Die antwoorde op hierdie vragies gaan hulle  help om meer oor gebed te leer. Ons klein maatjies word ook herinner aan Daniël wat elke dag drie keer tot God gebid het en met Hom gepraat het.

Bring-‘n-maatjie-projek: Om hierdie projek te laat werk het ons u as ouers se hulp nodig. Ons kinders word die geleentheid gegun word om ‘n maat uit te nooi om saam met hom/haar kinderkerk by te woon. U as ouer kan gerus namens u kind ander ouers ook uitnooi om hulle kinders na die kinderdienste toe te bring. Hierdie is ‘n deurlopende kwartaal projek.

Op Sondag, 13 Mei bied ons ‘n spesiale lofprysing-kinderdiens vir ons voorskoolse kinders tot gr. 6 aan. Die stories in Lukas 15 sê vir ons een ding: dat God ‘n spesiale plek het vir mense wat Hom nog nie ken nie en daarom wil ons as KSM kinders maats saamnooi kinderkerk toe of besoekende kinders welkom laat voel. Ons wil graag hê hulle moet weet dat ons hulle verwag het, dat hulle altyd welkom sal wees en daarom wil ons graag hê hulle moet terugkom. Hoekom wil ons hê hulle moet terugkom? Want ons wil graag die Goeie Nuus met hulle deel! Ons ontvang julle kind/ers graag om deel te wees van die nuwe veranderinge in kerksondermure. Dit maak ons sommer baie opgewonde dat KSM kinders gewone kinders is, wat sáám die Jesuslewe wil ontdek. Ons glo die Jesuslewe is die lewe op sy beste!  En soos julle as ouers weet, gebeur die Jesuslewe nie net binne die mure van ons kerkgebou nie. Dit gebeur orals waar Jesus se mense leef. Vir julle kinders, gebeur die Jesuslewe in hul ouerhuis, waar hulle skool gaan, as hy/sy sport beoefen of selfs deelname aan die kultuurweek by hulle skool. God wil baie graag hê dat al Sy kinders die lewe op sy beste sal leef en jou kind kan dit alleenlik doen as Jesus die middelpunt van sy/haar lewe is. 

Bring-‘n-maatjie-projek: Om hierdie projek te laat werk het ons u as ouers se hulp nodig. Ons kinders word die geleentheid gegun om ‘n maat uit te nooi om saam met hom/haar kinderkerk by te woon. Jy as ouer kan gerus namens jou kind ander ouers ook uitnooi om hulle kinders na die kinderdienste toe te bring. Hierdie is ‘n deurlopende kwartaalprojek.
 
REGISTRASIES VIR 2018 KINDERKERK

Dankie vir elke kind wat reeds geregistreer het vir 2018 Kinderbediening!
Gebruik asb. die volgende skakel as jy nog nie jou kind/ers geregistreer het nie:  Registreer
Kliek hier vir meer inligting oor kindereredienste en kleingroepleier behoeftes wat steeds uitstaande is.  

Tieners

Daar is tienerdienste hierdie Sondag by Hippolaan en Midstream.

Hippo: Tienerdiens 17:30; kleingroepe 18:30. 
Testimonium@Hippo ontmoet 17:00.
Midstream: Glow@17:30; kleingroepe 18:30. 
Testimonium@Midstream ontmoet 16:30. 
Ons benodig nog twee Tienerbediening-groepleiers by Midstream vir die tweede kwartaal:  As jy kan help kontak asb. vir Tinarie by tvandermerwe@ksm.co.za.   

Dienswerkers:   
Ons werf steeds dienswerkers vir 2018. Raak asb. betrokke hierdie jaar en help om mense se lewens te verander. Ons waarborg die grootste verandering in jou eie hart. As jy gereed is, stuur 'n e-pos na 
dienswerker@ksm.co.za of skakel 012 663 2003 x 257 sodat ons saam vir jou 'n plek kan vind wat jou die beste pas.
'n Spesifieke behoefte waar ons dringend nog dienswerkers kort is:  Kunste en Musiek. Hulle is dringend op soek na kontemporêre damesvoorsangers by Midstream. 
Kontak asb. vir Leanda by 082 928 3172. 

Die Gasvryheidsbediening by Hippolaan en Midstream benodig ook nog hande om op Sondae te help met verwelkoming en ander gasvryheidstake.  Kontak vir Daleen by dlombard@ksm.co.za of vir Vera by mskantoor@ksm.co.za.

    


Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180

Jy is hier: Tuis Eredienste Bedieningspunte Bedieningspunte