Offergawes en bydraes

Alles wat bestaan behoort aan die Here (Ps. 24). God staan sentraal as eienaar van sy skepping. Dit word ook in die Nuwe Testament bekragtig (Kol. 1:15-17).  As rentmeesters (bestuurders) van dit wat ons van God ontvang, beteken dat ons sy eienaarskap en heerskappy deur ons hele optrede erken. Wanneer ons dit doen, word ons koninkryksmense wat diensbaar is.  Dit hang saam met Matt. 6:33: “Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee”. 

BYDRAES
Kerksondermure QR Code
Kan soos volg gemaak word: 

Elektroniese/internet  inbetalings
Dankofferkoeverte
Sondagerediens dankoffers
Debietorder bydrae

BANKBESONDERHEDE

kerksondermure
Absa Centurion
Takkode:  632005
Rek no: 2890580095

Verwysing by inbetaling: Jou van, en doel van bydrae bv.: Dankoffer, Basileia, Midstream Bouprojek 

 Openbare Weldaadsorganisasie – (Belastingaftrekking of BB SEB)

Social Upliftment Services (SUS) is ‘n Openbare Weldaadsorganisasie van kerksondermure wat fondse aan verskeie projekte versprei. 
Art 18A belasting aftrekking sertifikate is beskikbaar vir alle donasies op Social Upliftment Services (SUS) projekte.  
BB SEB voordele is van toepassing op spesifieke projekte.

Kliek hierdie link na die SUS webblad om na die verskeie projekte te kyk waarvoor jy kan bydra.

SUS Logo

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode:  632005
Rek no: 4074996231

TESTAMENTÊRE HULP

Wanneer jy afsterwe is jou testament een van die belangrikste dokumente wat jy vir jou naasbestaandes agterlaat. Dit is daarom uiters belangrik dat dit korrek is, opgedateer word en jou eie wense reflekteer. (lees meer hier)

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

Jy is hier: Tuis Gee