Agtergrond

 

Waardestelsel

Wanneer gaan die droom van lewensverandering begin waar word? Ons is oortuig dit gaan gebeur wanneer ons volgens hierdie vyf kernwaardes begin kerk wees:

VERHOUDINGS:
Ons bestaan vir verhoudings met God, gelowiges en die wêreld.

VERVULLING:
Ons leef oorgegee aan en in die krag van die Heilige Gees wat egte lewensverandering bewerk (“…dit doen die Here wat die Gees is” 2 Kor. 3:18).

VOLGELINGE:
Ons help mekaar om radikaal gehoorsame volgelinge van Jesus te wees.

VERNUWING:
Ons wil deel in God se passie om sy wêreld te bring na vernuwing (heelheid).

VERSKEIDENHEID:
Ons verwelkom die feit dat nie almal dieselfde is, dink, voel en doen nie. Ons verwelkom dus verskeidenheid en poog om eietyds te wees.

kerksondermure visie:

'n Dienende geloofsfamilie wat met blydskap die koninkryk van God oral uitleef!

kerksondermure missie:

Om ander te lei om Jesus te leer ken en meer soos Hy te leef.


Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180

Jy is hier: Tuis Wie is ons?